Fer de pastor és una de les ocupacions més antigues de la humanitat. Representa una relació única entre la persona, la terra i el bestiar. Els pastors elaboraven artesanalment part dels seus objectes. VITAL vol recuperar l’art popular relacionat amb la tradició dels pastors.