Fer de pastor és una de les ocupacions més antigues de la humanitat. Representa una relació única entre la persona, la terra i el bestiar. Els pastors elaboraven artesanalment part dels seus objectes. Aquests objectes ens mostren com els pastors de muntanya de tot el món tenen alguna cosa en comú.

VITAL vol recuperar l’art popular relacionat amb la tradició dels pastors dels Andes, però també dels Pirineus a Europa. Estem introduint a través de l’art popular, una nova forma de col·laboració entre diferents cultures i un espai sense fronteres on explorarem què realment ens connecta. Ens agradaria transmetre valors i estètiques comunes que ens identifiquin i, alhora, deixar clara la identitat de cada comunitat.